08/04/19  Tin của trường  145
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, liên đội trường TH Kỳ Tân tiến hành chương trình phát thanh măng non định kỳ hàng tháng chủ đề "Hòa bình và hữu nghị" ...
 25/04/16  Tin của trường  315
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Kỳ Tân.