LỄ TRAO HỌC BỔNG HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC CHO HS TRƯỜNG TH KỲ TÂN

Ngày 6/4/2019, công ty TNHH GROBEST LANDFOUND phối hợp với trường TH Kỳ Tân trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học ...

Ngày 6/4/2019, công ty TNHH GROBEST LANDFOUND phối hợp với trường TH Kỳ Tân trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học ... Tại  buổi lễ trao giải, giám đốc công ty đã trao tặng cho học sinh với tổng số tiền là 18 triệu đồng...

Bài viết liên quan