KẾ HOẠCH THÁNG 4 - TRƯỜNG TH KỲ TÂN

Đánh giá hoạt động tháng 3 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2019

I. Trọng tâm.

- Thi đua lập thành tích chào mừng 56 năm ngày thành lập huyện; 44 năm giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/4.

- Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Rà soát chỉ tiêu theo kế hoạch đầu năm.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức chuyển tiếp MN lên TH.

- Tổ chức cho học sinh lớp 4,5 dã ngoại, trải nghiệm theo kế hoạch.

- Tổ chức kiểm định chất lượng một số học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

II. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Thường xuyên chấp hành tốt và thấm nhuần CT 26, CT 17 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;

- Thực hành tốt Quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của trường TH Kỳ Tân và của Phòng GD&ĐT;

- Giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị; Đảng viên tiếp tục khắc phục các biểu hiện đã kiểm điểm theo Nghị quyết TW4; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng công nhân 2019.

2. Về chuyên môn.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng từ lớp 1 đến lớp 5 một cách nghiêm túc.

- Các tổ khối tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ chức giao lưu Olympic các môn học cho lớp 5 cấp trường; Rung chuông vàng khối 1.

- Rà soát chương trình có kế hoạch, chỉ tiêu thi đua về mọi mặt.

- Tiếp tục dạy thực tập, đánh giá chuyên môn giáo viên trong tổ.

- Tham gia dạy tình nguyện cho học sinh chưa đạt chuẩn theo yêu cầu.

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên.

- Kiểm tr nội bộ:

Đối tượng kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Người kiểm tra

Giáo viên

Kiểm tra hồ sơ cá nhân lần 2

BGH, tổ trưởng

5 giáo viên (1GV/khối)

Kiểm tra việc đánh giá HS theo Thông tư 22

BGH, tổ trưởng

3. Về công đoàn.

- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, đoàn kết thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng công nhân năm 2019.

- Quyết toán kinh phí công đoàn năm 2018.

4. Công tác Đội.

Chủ điểm: Hòa bình - Hữu nghị

- Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam- Thống nhất đất nước 30/4; 56 năm ngày thành lập huyện.

         - Phối hợp với nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức chương trình giã ngoại về nguồn cho học sinh khối 4,5.

- Ôn bài hát dân ca Nghệ Tĩnh bài “Mời bạn về thăm trường Th Kỳ Tân – lời mới.

- Ôn điệu nhảy chachacha  ở sân trường.

          - Tăng cường ổn định nề nếp ra vào lớp, nề nếp vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, khang trang trường lớp.

          - Phối hợp tổ chức chương trình chuyển tiếp Mầm non lên Tiểu học

          - Ôn tập mùa hát sân trường, tập văn nghệ cho chương trình Chuyễn tiếp.

- Tổ chức Rung Chuông Vàng khối 1 theo từng điểm trường

          - Phát thanh măng non tháng 4 chú trọng tuyên truyền giáo dục phòng chống cháy nổ, đuối nước trong mùa hè.                                      

5. Công tác y tế học đường.

- Rà soát, tìm hiểu toàn trường còn bao nhiêu em chưa có thẻ BHYT. GVCN cần kiểm tra em nào chưa có thẻ đã tham gia ở xã, em nào chưa mua tại trường để đôn đốc tận thu đạt 100% theo chỉ tiêu.

- Cuối năm sẽ đưa vào xem xét xếp loại thi đua đối với tỷ lệ tham gia BHYT.

6. Công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Tiếp thực hiện tốt các quy định tại Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 26 Chính phủ.

- Đặc biệt chú ý thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc; nghiêm cấm làm việc riêng, tùy tiện ra ngoài trường học trong giờ làm việc không vì mục đích công tác;

+ Tuyệt đối không được uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc;

+ Trong khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

          + Thực hiện mở sổ nhật ký công việc đối với cán bộ quản lý trường học để phục vụ việc theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra công vụ.

          + Cán bộ QL thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Giáo viên giám sát mọi hoạt động của học sinh trong thời gian ở trường.

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có thái độ phục vụ người dân, phụ huynh đúng mực. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, hòa nhã và thân thiện phụ huynh và nhân dân; có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể để tổ chức, công dân hiểu rõ vấn đề được hỏi.

7. Công tác cơ sở vật chất.

- Xây dựng hai nhà vệ sinh Trung Tâm và Diễn Nam (chưa sửa nền nhà).

- Lắp thêm một màn hình ti vi phồng học Tiếng Anh.

- Tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa.

8. Công tác phối hợp.

- Phối hợp với UBND xã và 3 xóm làm tốt công tác tuyên truyền về việc xóa điểm trường Thanh Tân từ năm học 2019-2020.

- Phối hợp với trường mầm non tổ chức chương trình chuyển tiếp Mần non lên Tiểu học.

- Phối hợp tốt với phụ huynh tổ chức cho học sinh lớp 4,5 tham gia chương trình trải nghiệm về nguồn.

9. Công tác tổ chức

- Ban giám hiệu thống nhất tạo điều kiện cho đ/c Sơn nghỉ 1 tháng để chữa chân; giao đ/c Năng chủ nhiệm lớp 2 đ/c Sơn, bố trí dạy thay cho đ/c Năng gồm: Đ/c Lan, Thanh, Hương, Chu Thủy, Hảo, Trần Thảo mỗi tuần them 1 buổi.

- Chuẩn bị tổng hợp điểm thuyên chuyển giáo viên.

- Làm đơn thuyên chuyển giáo viên theo nguyện vọng.

10. Công tác khác

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo VC 440 liên sở và CV 448 của UBND huyện.

- Tham gia viết bài Bản tin giáo dục Nghệ An.

- Tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam từ ngày 16 đến 25/4/2019.

- Chuẩn bị tốt mọt mặt đón đoàn kiểm tra đột xuất về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Làm hồ sơ đề nghị xét Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

- Đang ký tài liệu “Bác Hồ với đạo đức, lối sống trong học sinh”.

- Bổ sung hồ sơ khuyết tật.

- Hoàn thành báo cáo EQMS giữa học kỳ 2; bổ sung dữ liệu cá nhân CB, GV, NV vào phần mền CSDL ngành (hoàn thành trước 18/4/2019).

Bài viết liên quan