Hoạt động chuyển tiếp mầm non lên tiểu học

Ngày 02/05/2019, trường TH Kỳ Tân đã tổ chức thành công hoạt động chuyển tiếp mần non lên tiểu học

Nằm trong chuỗi hoạt động của tháng 5, trường TH kỳ Tân đã tổ chức hoạt động chuyển tiếp mần non lên tiểu học. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ

        Văn nghệ chào chào đón các em mầm non

 

 

Các hoạt động trò chơi dân gian của học sinh khối 3, 4, 5

 

Bài viết liên quan