Hoạt động chuyển tiếp mầm non lên tiểu học

Nhằm thực hiện tốt hoạt động chuyển tiếp từ mần non lên tiểu học, trường TH Kỳ Tân đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn trường.

KÊ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện Công văn số 741GD&ĐT- GDTH, ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-THKT, ngày 07 tháng 9 năm 2018 của trường Tiểu học Kỳ Tân về  kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ vào đặc điểm và tình hình thực tế của hai đơn vị trường TH Kỳ Tân và trường MN Kỳ Tân, trường TH Kỳ Tân xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học năm học 2018 - 2019 như sau:

I . Mục tiêu

- Giúp trẻ trong giai đoạn này sẽ có tác động lâu dài đến khả năng thích nghi đối với sự thay đổi của trẻ;

- Giúp trẻ không bị hụt hẫng, bỡ ngỡ với sự thay đổi môi trường học tập mới (tâm thế sẵn sàng đi học);

- Giúp giáo viên mầm non và tiểu học hiểu rõ được sự giống nhau và khác nhau giữa 2 cấp học để tiếp tục duy trì, kế thừa hoặc điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc điểm tâm - sinh lí của trẻ lớp 1;

- Giúp gia đình, cộng đồng xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp và hình thành cho cha mẹ kĩ năng tìm kiếm thông tin, kiến thức để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp;

- Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên và gia đình, cộng đồng để mối quan hệ trở nên gắn kết và hai phía cùng có trách nhiệm hơn với trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

I. Đặc điểm tình hình nhà trường

1. Về đội ngũ

1.1. Số lượng

- Tổng số CB, GV, NV: 35. Trong đó: Quản lý: 03; GV: 29; NV: 3.

1.2. Trình độ chuyên môn:

Đại học: 22; Cao đẳng: 11; Trung cấp: 2.

2. Về cơ sở vật chất

Trường TH Kỳ Tân phân bổ trên 3 vùng. Có tổng số 24 phòng học (trong đó kiên cố 16 phòng, cấp 4 8 phòng). Hiện nay điểm trường Thanh Tân phòng học đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

3. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ về mọi mặt.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường có trình độ trên chuẩn cao (94,3%). Giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, luôn có trách nhiệm cao trong giảng dạy.

- Phương tiện, đồ dùng dạy học cơ bản đảm bảo phục vụ quản lý và dạy học.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có sự phối hợp tốt trong các hoạt đông nâng cao chất lượng.

- Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp hàng năm đạt 100%; không có học sinh bỏ học giữa chừng.

        4. Khó khăn:

- Về cơ sở vật chất: Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhà trường đã có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ song bên cạnh đó nhà trường còn thiếu 4 phòng học bộ môn, 01 phòng truyền thống, 01 phòng thường trực,

- Dân cư bố trí không đồng đều, trên địa bàn rộng. Nhận thức của phụ huynh về giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học chưa thật sự đầy đủ.

5. Cơ hội.

- Được sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể cấp xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Hàng năm phòng GD&ĐT tổ chúc các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên đầy đủ.

- Là một đơn vị thuộc xã đã về đính Nông thôn mới; cả 3 trường đều đạt trường chuẩn quốc gia.

6. Thách thức.

- Năm học 2019 - 2020, số lượng học sinh tăng, cơ sở vật chất vùng Trung Tâm chưa đáp ứng được với nhu cầu.

- Phụ huynh phần lớn là thuần nông, nhận thức về giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học còn hạn chế.

II. Mục tiêu quản lý giai đoạn chuyển tiếp

Từ tháng 4 năm 2014 trường TH Kỳ Tân phấn đấu đạt đựoc các mục tiêu cụ thể như sau:

- Thảo luận với cán bộ, giáo viên trường mầm non Kỳ Tân về việc nâng cao năng lực nhận biết chữ cái cho học sinh lớp mẫu giáo lớn.

- Tổ chức cho học sinh mẫu giáo lớn được thăm quan, giao lưu với học sinh tiểu học để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1.

- Tổ chức tăng cường Tiếng Việt cho học sinh vào đầu tháng 8 năm 2019.

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng kiến thức về giai đoạn chuyển tiếp cho trẻ.

III. Chương trình hoạt động chuyển tiếp từ Mầm non lên Tiểu học

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

a) Thời gian: Sáng ngày 8/5/2019

b) Địa điểm: Trường TH Kỳ Tân

c) Thành phần:

- BGH trường TH Kỳ Tân;

          - BGH trường MN Kỳ Tân;

          - Học sinh lớp MG Lớn điểm trường Tân Sơn;

          - Phụ huynh học sinh MG lớn cả 3 điểm trường;

- GV  trường TH Kỳ Tân, GV dạy lớp MG Lớn MN Kỳ Tân.

          - Học sinh Tiểu học vùng Tân Sơn;

          2. Nội dung chương trình

Phần 1: Một số hoạt động phối hợp hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp tại trường MN.

(Do trường Mầm non Kỳ Tân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện)

Phần 2: Tăng cường sự phối hợp giữa 2 cấp và sự tham gia của cộng đồng

1. Tổ chức hoạt động sân trường (do học sinh trường TH Kỳ Tân thực hiện)

- Đón học sinh mẫu giáo lớn

- Múa hát sân trường

- Văn nghệ chào mừng

- Trờ chới dân gian.

2. Học sinh mấu giáo tham gia trải nghiệm

- Học sinh mẫu giáo tham quan lớp 1; ngồi vào vị trí mà tháng 8 tới đây các em được chính thức vào học; nghe giáo viên lớp 1 giới thiệu về một số sách vở, đồ dùng học tập và một số quy định của lớp 1.

- Tham quan phòng thư viện, thiết bị và các phòng chức năng.

3. Hội nghị phụ huynh tư vấn giai đoạn chuyển tiếp MN lên TH

- Khai mạc: Thành phần BGH 2 trường, GV lớp 1 và phụ huynh lớp MG Lớn.

- Triển khai việc chuyển tiếp HS lên lớp 1 “Đảm bảo sự chuyển tiếp khoa học giữa Mầm non với chương trình lớp 1” triển khai một số nội dung để chuẩn bị tâm thế trẻ bước vào lớp 1.

- Giáo viên lớp 1 tư vấn cho phụ huyunh trong giai đoạn chuẩn bị cho học sinh lớp 1.

- Tuyên truyền về tài liệu TV1-CGD.

- Hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị sách vở, đồ dung học tập.

- Phụ huynh nộp đơn đăng ký vào học lớp 1.

- Bế mạc.

IV. Chương trình hoạt động

         

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Địa điểm

7h00 -7h15

Đón tiếp phụ huynh và HS lớp lớn

- Thanh Hoa, Thúy, Lan

- MC đ/c Thọ, Na

Cổng trường

 

Học sinh giới thiệu về trường bằng song ngữ Việt Anh

đ/c Na

Sân trường

7h15 - 8h15

Hoạt động sân trường, Văn nghệ, trò chơi dân gian

đ/c Vân;

Sân trường

8h15-8h45

Tham quan lớp 1 và thư viện - thiết bị

đ/c Lê Lan, Thanh, Dung Anh

Các lớp 1 và TV-TB

9h00-9h5

Khai mạc Hội nghị phụ huynh.

đ/c Hiệp

Sân Văn phòng

9h5-9h20

Triển khai việc chuyển tiếp HS lên lớp 1 “Đảm bảo sự chuyển tiếp khoa học giữa Mầm non với chương trình lớp 1” triển khai một số nội dung để chuẩn bị tâm thế trẻ bước vào lớp 1

 

đ/c Ngô Thủy

9h20 - 9h45

GV lớp 1 tư vấn cho phụ huynh

Đ/c Lê Lan

9h45 -10h15

Ý kiến tham luận

Các đại biểu, phụ huynh lớp lớn

10h15

- Kết luận Hội nghị

- Phụ huynh nạp đơn đăng kí vào lớp 1 năm học 2019 - 2020

- đ/c Hiệp

- đ/c Thương

 

V. Phân công nhiệm vụ

1, Loa đài, macket: Đ/c Tuấn, đ/c Huấn

          2. Dẫn Chương trình: Đ/c Thọ, đ/c Na

3, Trang điểm cho HS: Đ/C Đức, Na, Thanh, Lan, Dung Anh

4. Sắp xếp bàn ghế: Giáo viên và học sinh khối 4,5 (Bàn ghế cho GV và HS mẫu giáo phía trên; Bàn ghế cho phụ huynh phía dưới)

4, Hướng dẫn HS tham quan lớp học:

- Đ/c Dương và GV lớp 1.

5, Hướng dẫn HS tham quan thư viện thiết bị:

- Đ/c Dung Anh

6, Nội dung, chương trình, kịch bản

- Đ/c Vân

Lưu ý: - Các đồng chí chưa được phân công đều phải có mặt sớm để hỗ trợ các bộ phận; tổ trưởng, tổ phó theo dõi, đôn đốc.

- Trong quá trình hoạt động GV các lớp bám sát lớp của mình dạy để nhắc nhở, quàn lý nề nếp học sinh.

                    - Trang phục học sinh mặc áo đồng phục; giáo viên nữ bộ áo dài truyền thống, nam áo trắng quần tối màu.

VI. Tổ chức thực hiện

          1. Đối với trường Mầm non

- Một số hoạt động hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp tại trường Mầm non.

- Chịu trách nhiệm gửi giấy mời phụ huynh học sinh lớp MG Lớn;

          - Tổ chức tập kết học sinh ngoài cổng trường Tiểu học;

          - Học sinh mặc đồng phục nhà trường (nếu có).

          2. Đối với trường Tiểu học

          - Tổ chức đớn tiếp trẻ lớp Lớn:

          + Đội trống, đội danh dự: tập kết trước đội hình và đánh trống hành tiến từ ngoài cổng đón học sinh lớp MG Lớn vào sân trường;

          + Học sinh lớp 4,5 tập kết 2 hàng dọc cổng trường để dẫn các lem lớp MG Lớn vào khu vực tập kết.

- Chuẩn bị các hoạt động sân trường; tổ chức một số trò chơi; giao lưu Tiếng Anh,

          - Chuẩn bị loa máy, phông màn; bàn ghế;

- Chuẩn bị mẫu đơn xin vào học lớp 1;

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên Tiểu học năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Kỳ Tân, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Bài viết liên quan