CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON THÁNG 3

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, liên đội trường TH Kỳ Tân tiến hành chương trình phát thanh măng non định kỳ hàng tháng chủ đề "Hòa bình và hữu nghị" ...

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, liên đội trường TH Kỳ Tân tiến hành chương trình phát thanh măng non định kỳ hàng tháng chủ đề "Hòa bình và hữu nghị"

Bài viết liên quan