15/05/19  Tin của trường  37
Ngày 02/05/2019, trường TH Kỳ Tân đã tổ chức thành công hoạt động chuyển tiếp mần non lên tiểu học
 15/05/19  Tin của trường  33
Nhằm thực hiện tốt hoạt động chuyển tiếp từ mần non lên tiểu học, trường TH Kỳ Tân đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn trường.
 09/04/19  Tin của trường  52
Đánh giá hoạt động tháng 3 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4 
 08/04/19  Tin của trường  57
Ngày 6/4/2019, công ty TNHH GROBEST LANDFOUND phối hợp với trường TH Kỳ Tân trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học ...
 08/04/19  Tin của trường  54
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, liên đội trường TH Kỳ Tân tiến hành chương trình phát thanh măng non định kỳ hàng tháng chủ đề "Hòa bình và hữu nghị" ...
 25/04/16  Tin của trường  254
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Kỳ Tân.
Tiêu điểm