Lớp 2./ Dạy học trên truyền hình HueTV tối ngày 10/01/2022