Lớp 1: Tiếng Việt (2 tiết); Toán./ - Dạy học trên truyền hình HueTV chiều ngày 13/01/2022