HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Một số hoạt động chuyên môn của trường TH Kỳ Tân trong tháng 3

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

ơ

 

      1. Hoàn thành chương trình tuần thứ 25 - 28.  

      2. Hoàn thành ôn tập giữa kỳ 2, ra đề đúng theo tinh thần của TT22 và sẽ tổ chức kiểm tra 2 môn Toán và Tiếng Việt giữa học kỳ 2 cho học sinh khối 4,5vào ngày 28,29/3/2019

      3. Tổ chức dạy chào mừng ngày QTPN 08/3 tiết HĐGDNGLL ( đ/c Vân)

 

4. Tổ chức thao giảng giáo viên, số tiết giáo viên thao giảng: 5 tiết/ 5 khối tại điểm trường Diễn Nam. CB,GV tham dự đầy đủ.

   Gồm: Khối 1: Đ/c Chu Thị Thủy – môn Tiếng Việt: Tiếng khác nhau từng phần

             Khối 2: Đ/c Trần Thị Hoa – môn Toán: Luyện tập chung

             Khối 3: Đ/c Nguyễn Thị Hảo – Phân môn Luyện từ và câu: Nhân hóa – ôn cách đặt và trả lời câu hỏi để làm gì; dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.

             Khối 4: Đ/c Phạm Thị Nguyệt – môn Toán: Diện tích hình thoi

              Khối 5: Đ/c Nguyễn Thu Hoàn  – Phân môn Tập làm văn: Ôn tập tả cây cối

   5. Tham gia SHCM cụm tại TH Dũng Hợp: SL tham gia đầy đủ, dự giờ 1 tiết TN&XH lớp 3 và 1 tiết Khoa học lớp 4 theo PP “ bàn tay nặn bột”.

        Tập huấn thông tư 17.

   6. Tổ chức giao lưu các môn học cho học sinh lớp 2,3 theo hình thức Rung chuông vàng theo 3 điểm trường ( có báo cáo riêng)

7. Hoàn thành kế hoạch giao lưu tiếng Anh và sẽ tổ chức vào tuần 28.

8. Tổ chức ôn tập chuẩn bị cho giao lưu các môn học lớp 5 vào tháng 4.

9. Hoàn thành chương trình BDTX

 II. Hoạt động khác:

     - Viết và hoàn thành SKKN cấp trường.

     - Tổ chức tọa đàm, giao lưu bóng đá nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 08-3.

     - Xây dựng và duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019-2020.

     - Kiểm tra của UBKT Công đoàn.

     - Hoàn thành kiểm tra nội bộ bổ sung cho tháng 2 đủ số lượng 6/6 đ/c.

       Thực hiện KH KT tháng 3 đến 22/3 đạt 4/6 đ/c.

  *. Đánh giá:

 

     - Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong tháng.

     - Chuyên môn nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện chương trình và các hoạt động dạy học như: giao lưu các môn học cho học sinh lớp 2,3 theo hình thức Rung chuông vàng; thao giảng chào mừng ngày QTPN 08/3; thao giảng theo tổ chuyên môn, tham gia SHCM cụm, ra đề kiểm tra; chuẩn bị các điều kiện cho KTĐK, giao lưu tiếng Anh đúng theo kế hoạch tháng đã đề ra.

Bài viết liên quan